Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai

"August ir Ko" UAB gaminami nuotekų valymo įrenginiai, turi notifikuotos įstaigos išduotus bandymo protokolus, patvirtinančius tipinių gamyklinių nuotekų valymo įrenginių atitikimą standarto LST EN 12566-3:2006+A1:2009  reikalavimams (suteikia teisę ženklinti CE ženklu)."August ir Ko" UAB gamykloje pagaminti tipiniai "Maži valymo įrenginiai, iki 50 GE" AT6-50 yra aukštos kokybės ir pasižymi aukštais nuotekų išvalymo parametrais .

CE ženklinimas – ne prabanga, o būtinybė

Politinis Lietuvos įsijungimas į bendrą Europos Sąjungos (ES) erdvę suteikia Lietuvos gamintojams papildomų galimybių. Visi suprantame, jog ateitį turi tik tie gaminiai, kurie atitinka tam tikrus reikalavimus kokybei, vartojimo savybėms, yra ekologiški bei saugūs. Pasaulinėje praktikoje priimta, jog tokį gaminio atitikimą konkretiems reikalavimams žymi vienoks ar kitoks ženklinimas. Europos Sąjungoje priimta, jog tokį atitikimą rodo gaminių ženklinimas „CE“ ženklu.

Raidės "CE" yra prancūzų kalbos frazės "Conformité Européene", (liet. "Europos patvirtinimas") santrumpa. Dabar sąvoka "CE ženklinimas" naudojama visuose oficialiuose Europos Sąjungos dokumentuose. Gaminio paženklinimas CE ženklu turi kelias prasmes ir reiškia, jog:

Gamintojas deklaruoja, jog jo pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus dėl sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos, kurie yra vadinami bendru "gaminių direktyvų" pavadinimu.

Gaminio ženklinimas CE ženklu valstybinėms rinkos priežiūros institucijoms rodo, jog gaminys tos šalies rinkai yra teikiamas legaliai.

Gaminio ženklinimas CE ženklu užtikrina laisvą tokio gaminio judėjimą Europos Laisvos Prekybos Asociacijos bei Europos Sąjungos vieningoje rinkoje (iš viso 28 valstybėse), gaminių ženklinimas CE ženklu suteikia galimybę muitinėms bei nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms pašalinti neturinčius atitikties patvirtinimo gaminius iš rinkos.