Įrenginių aptarnavimas

Nuotekų valymo įrenginių eksploatacija ir priežiūra:

"August ir Ko" UAB gaminami nuotekų valymo įrenginiai iš esmės veikia automatiškai, tačiau juos eksploatuojant turi būti užtikrinama bei vykdoma reikalavimus atitinkanti technologinė priežiūra. Nuotekų valymo įrenginių technologinę priežiūrą gali vykdyti:
1. Nuotekų valymo įrenginio savininkas savarankiškai.
2. "August ir Ko" UAB specialistai pagal buitinio nuotekų valymo įrenginio priežiūros metinę sutartį.
3. "August ir Ko" UAB specialistai pagal vienkartinius iškvietimus.

Vykdant nuotekų valymo įrenginių priežiūros darbus yra:

1. Valomas grotų krepšelis.
2. Tikrinamas erliftų ir orapūtės darbas.
3. Tikrinamas ir valomas orapūtės oro  filtras bei oro padavimo vamzdynas.
4. Matuojamas aktyviojo dumblo nusistovėjas kiekis (NDK) ir ištirpusio deguonies kiekis.
5. Nustatoma dumblo būsena ir jei reikia šalinams dumblo perteklius; dumblo pertekliaus šalinams vykdomas pagal specialesias taisykles, atsižvelgiant į įrenginių našumą, konstrukcijas, valymo įrenginių sekcijas ir kitas specifikacijas.

Valymo įrenginių eksploatacija privalo užtikrinti efektyvų ir nepertraukiamą įrenginių darbą. Įrenginiai turi būti tvarkingi ir pastoviai aprūpinti reikiamomis eksploatacijai medžiagomis ir instrumentais. Įrenginių darbo įvertinimui turi būti vedamas įrenginių darbo žurnalas.

Rekomenduojami įrankiai bei priemonės įrenginių technologinei priežiūrai vykdyti:

Ištirpusio deguonies matuoklis;
PH- metras;
Termometras;
Sedimentacijos bandymo kolba – 1000 ml talpos;
Guminės pirštinės;
Apsauginiai akiniai;
Šepetys ilgu kotu;
Mažas kastuvėlis;
Perteklinio dumblo konteineris;
Nuotekų mėginių paėmimo indas;
Dezinfekuojantis muilas.