Įrenginių montavimas

August ir Ko nuotekų valymo įrenginių montavimo ir išvalyto vandens infiltracijos galimi sprendimai

Klasikinė situacija. Išvalyto vandens infiltracija per gelžbetoninius žiedus į gruntą (gruntas turi būti lengvas, su geru infiltracijos koeficientu).

Išvalyto vandens nuvedimas per kontrolinį šulinį į atvirą vandens telkinį (savitaka).
Aukšti gruntiniai vandenys. Nuotekų pakėlimo stotelė. Valymo įrenginys ir infiltracinis šulinys sumontuoti pylime. Pylimas atlieka ir infiltracinio lauko funkciją.
Siurblinės pagalba išvalytas vanduo nuvedamas į atvirus vandens telkinius.
Sunkus gruntas su blogu infiltracijos koeficientu. Po gelžbetoniniais žiedais atlikti grunto gerinimo darbai.
 

"August ir Ko" UAB specialistai atlieka visus buitinių nuotekų valymo įrenginių montavimo darbus. Montavimo darbai nėra sudetingi, todėl pagal mūsų imonės pateiktas montavimo schemas ir instrukcijas, užsakovai gali ir patys susimontuoti įrenginius.

Vieta nuotekų valymo įrenginiui turi būti paruošta taip, kad išvalytas vanduo galėtų savaime nutekėti. Valymo įrenginys negali būti montuojamas vietovėje, kur kaupiasi lietaus ar grunto vanduo. Įrenginio apžiūros dangtis turi būti prieinamas nuolatiniam patikrinimui. (1)

Montuojamiems įrenginiams duobės kasamos dviem etapais. Pirmajame etape duobė kasama ekskavatoriumi ir neiškasama iki numatytos projektinės altitudės. Antrojo etapo metu 20-30 cm storio sluoksnis kasamas rankiniu būdu. Taip vykdant žemės darbus užtikrinama, kad įrenginys montuojamas ant nejudinto grunto. Duobės gylis priklauso nuo nuotekų vamzdžio įgylinimo įrenginio montavimo vietoje (2).
Mūsų įmonės platinami įrenginiai būtinai turi būti montuojami ant betoninio pagrindo, kad užtikrinti įrenginių padėties horizontalumą ir vertikalumą. Ant sutankinto grunto betonuojamas pagrindas apie 15-20 cm storio su standartiniu armatūros tinklu. Arba gali būti naudojami reikiamo diametro gelžbetoniai žiedų dugnai (KCD). Kai gruntiniai vandenys aukšti, montuojamas įrenginys turi būti inkaruojamas prie betoninio pagrindo. Tuo atveju ant iš anksto įrengto betoninio pagrindo supilamas ir sutankinamas apie 40 cm storio žvyro sluoksnis ir įrenginio talpa, panaudojant esančias montavimo kilpas, tvirtinama prie betoninio pagrindo. (3)
Įleidus įrenginį į duobę, bei patikrinus įrenginio projektinę padėtį (gylį, horizontalumą, vertikalumą), pajungiami įtekėjimo ir ištekėjimo vamzdynai (vamzdžiai turi remtis į tvirtą pagrindą ir nejudėti). Įrenginio vamzdžiai suklijuojami. Būtina, kad įrenginio movų skersmenys atitiktų nuotekų įtekėjimo ir išvalyto vandens ištekėjimo vamzdžių skersmenis. Nuotekų padavimo vamzdžio gylis sutaptų su įrenginio movos gyliu. (4)
Parenkama vieta orapūtei, t.y. pagal techninius reiklavaimus, orapūtė gali būti montuojama tiek vėdinamoje patalpoje (garaže, sandėlyje ir pan.), tiek ir lauke. Patalpoje sumontuota orapūtė neturi liestis su siena ar kitokia statybine konstrukcija. Jeigu orapūtė bus montuojama lauke, ji turi būti apsaugota nuo drėgmės, lietaus ir dulkių. Jeigu orapūtę buvo numatyta montuoti prie įrenginio, tuomet kartu su buitinių nuotekų vamzdynu iki įrenginio atvedamas ir elektros kabelis 220V- 3X1,5Cu (5)
Tuo atveju, kai orapūtė statoma patalpoje, montuojant oro padavimo vamzdelius nuo orapūtės iki įrenginio, reikia iki minimumo sumažinti oro slėgio nuostolius. Tai daroma mažinant alkūnių skaičių sistemoje. Pagal orapūčių technines specifikacijas, atstumas nuo orapūtės iki įrenginio neturi viršyti 6m. (6)
Pastatytas į projektinę padėtį įrenginys laipsniškai užpildomas vandeniu ir tarpas tarp duobės bei įrenginio užpilamas žvyro sluoksniais (be stambių akmenų). Laipsniškai vanduo į įrenginį ir žvyras aplink įrenginį pilamas 20-30 cm storio sluoksniais. Žvyro sluokniai kruopščiai sutankinami iki reikiamo tankio. Vanduo į įrenginį pripilamas iki ištekėjimo vamdžio lygio. (7)
Pilnai sumontavus nuotekų valymo įrenginį vykdomi jo paleidimo – derinimo darbai, kuriuos atlieka tik UAB „August ir Ko“ specialistai. Įrenginiai pradedami eksploatuoti atvežant aktyviojo dumblo iš jau veikiančių biologinių valymo įrenginių (dumblo indeksas neviršyja 150 mg/l, arba dumblas nėra senesnis kaip 20d ). Paleidžiant įrenginius atliekami šie veiksmai:
1.Įjungiam
2. Užprogramuojamas laikmatis ir sureguliuojamas oro kiekis įrenginyje;Atskiedžiamas tankus dumblo sluoksnis ir perpumpuojamas į aeracijos zoną. Tai atliekama užtikrinant, kad dumblas neužtvindytų viso įrenginio.
3.Pradedamas nuotekų paleidimas į įrenginius. (8)
Atsižvelgiant į montavimo vietos ypatumus, parenkamas išvalyto vandens nuvedimo sprendimas. Buitinių nuotekų valymo įrenginiuose išvalytas vanduo gali būti infiltruojamas į gruntą (per infiltracijos šulinius, filtracijos laukus), nuvedamas į pakelės, melioracijos griovius, išleidžiamas į atvirus vandens telkinius, bei naudojamas antriniam panaudojimui. (9)
Arba patikėkite šį darbą "August ir Ko" UAB profesionalams, taip taupydami laiką ir sveikatą!