Apie NV-1a, NV-2a, NV-3a, NV-4a tipo įrenginius

NV-1÷4a nuotekų valymo įrenginys sudarytas iš dviejų kamerų, esančių vienoje talpoje (žr.1 pav.). Nuotekos, įtekėjusios į įrenginį, pirmiausiai patenka į vidinę kamerą, kur maišosi su aktyviuoju dumblu oro pagalba. Aktyvaus dumblo gyvybės ir valomų nuotekų vidinės recirkuliacijos palaikymui būtinas suspaustas oras. Oras tiekiamas kompresoriaus (orapūtės) pagalba. Biologinis valymas - valymas aktyviuoju dumblu, paremtas mikroorganizmų veikla. Proceso tikslas - surišti tirpias, koloidines ir biogenines medžiagas iš nuotekų į aktyvųjį dumblą ir atskirti aktyvųjį dumblą. Dribsnius formuojantys mikroorganizmai dauginasi, suformuoja grupes, prie kurių prikimba protozootai ir kiti gyviai. Mikroorganizmai metabolizuoja („suėda” ir suskaido) bei biologiškai suardo organines medžiagas. Aeracinėje zonoje vyksta organinių medžiagų skaidymas ir aktyvaus dumblo susidarymas. Iš aeracinės kameros aktyvaus dumblo mišinys patenka į išorinę kamerą (antrinį nusodintuvą), kur aktyvusis dumblas dėl gravitacijos jėgų atsiskiria ir leidžiasi žemyn į apatinę įrenginio dalį, o atsiskyręs valytas vanduo kyla aukštyn ir išteka. Didėjant mikroorganizmų masei, didėja ir aktyvaus dumblo kiekis. Perteklinis dumblas šalinamas asenizacine mašina išsiurbiant du trečdalius įrenginio tūrio.Pagrindinės konstrukcinės dalys:

1. Korpusas (stiklaplastis)
2. Apžiūros dangtis
3. Bioįkrova
4. Difuzorius
5. Įtekėjimo vamzdis
6. Ištekėjimo vamzdis
7. Oro tiekimo vamzdis
8. Orapūtė

Papildomai komplektuojama:

9. Paaukštinimo žiedas
10. Dėžutė orapūtei
1 pav. NV-1a, NV-2a, NV-3a, NV-4a tipo nuotekų valymo įrenginiai

NV-1÷4a tipo nuotekų valymo įrenginių parametrai2 pav. NV-1a, NV-2a, NV-3a, NV-4a tipo įrenginio pagrindiniai gabaritiniai išmatavimai

Įrenginių pagrindiniai išmatavimai

Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio parametrus išlaikant išvalymo efektyvumą.
H* - derinama pagal reikiamą aukštį.

Įrenginių išvalymo parametrai

  • BDS7 - 94,3 %
  • СhDS - 88,9 %
  • SS – 95,1 %
  • N – 86,8 %
  • P – 58,8 %
  • NH4-N – 87,8 %
Išvalymo laipsnis, esant standartinėms nuotekoms

  • BDS7- 29 mg/l
  • ChDS - 125 mg/l
Nuotekos išvalomos pagal Lietuvoje galiojančius aplinkosaugos reikalavimus t.y. LR Aplinkos ministro 2007-10-08 d. įsakymas Nr. D1-515 „Dėl LR AM 2006-05-17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.