Apie NV-M tipo įrenginius

NV-1÷4m tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginys sudarytas iš dviejų kamerų, esančių vienoje talpoje (3 pav.). Nuotekos, įtekėjusios į įrenginį, pirmiausia patenka į aeracinę kamerą, kur oro pagalba maišosi su aktyviuoju dumblu. Aktyvaus dumblo gyvybės ir valomų nuotekų vidinės recirkuliacijos palaikymui būtinas suspaustas oras. Oras tiekiamas kompresoriaus (orapūtės) pagalba. Oras pro difuzorių kyla iš apačios į viršų, to pasekoje, nuotekos maišosi su aktyviuoju dumblu. Biologinis nuotekų valymas vykdomas mikroorganizmų, kurie skaido organines medžiagas, pagalba.

Proceso tikslas - surišti tirpias, koloidines ir biogenines medžiagas iš nuotekų į aktyvųjį dumblą ir atskirti aktyvųjį dumblą. Dribsnius formuojantys mikroorganizmai dauginasi, suformuoja grupes, prie kurių prikimba protozootai ir kiti gyviai. Mikroorganizmai metabolizuoja („suėda” ir suskaido) bei biologiškai suardo organines medžiagas. Aeracinėje zonoje vyksta organinių medžiagų skaidymas ir aktyvaus dumblo susidarymas. Iš aeracinės kameros aktyvaus dumblo mišinys patenka į išorinę kamerą (antrinį nusodintuvą), kur aktyvusis dumblas dėl gravitacijos jėgų atsiskiria ir leidžiasi žemyn į apatinę įrenginio dalį, iš kurios aeracinės sistemos pagalba, vėl pakeliamas į aeracinę zoną - aerotanką. Nuskaidrėjusios nuotekos patenka į visu antrinio sėsdintuvo perimetru įrengtą surinkimo lataką ir pro srauto reguliatorių pasišalina pro ištekėjimo vamzdį.

Didėjant mikroorganizmų masei, didėja ir aktyvaus dumblo kiekis. Perteklinis dumblas erlifto pagalba šalinamas į įrenginio viršutinėje dalyje pritvirtintą maišą. Kai perteklinio dumblo kiekis maiše yra apie 2/3 jo tūrio, tada dumblas yra šalinamas. Erlifto darbo ciklas reguliuojamas orapūtės pagalba. Šalinant dumblą, oro tiekimas 30 min. yra sustabdomas, kad į įrenginio apatinę dalį nusėstų dumblas. Nusėdusios dumblo dalelės erlifto pagalba pašalinamos į viršutinėje įrenginio dalyje pakabintą maišą. Tikslesnis orapūtės darbo režimo ciklas nustatomas paleidimo derinimo darbų metu.


Pagrindinės konstrukcinės dalys:
1. Korpusas (stiklaplastis)
2. Apžiūros dangtis
3. Bioįkrova
4. Difuzorius
5. Įtekėjimo vamzdis
6. Ištekėjimo vamzdis
7. Oro tiekimo vamzdis
8. Orapūtė
9. Erliftas
10. Dumblo maišas

Papildomai komplektuojama:
11. Paaukštinimo žiedas
12. Dėžutė orapūtei

1 pav. NV-1m, NV-2m, NV-3m, NV-4m tipo biologinio valymo įrenginiai su dumblo filtracijos maišais

NV-M tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių parametrai

2 pav. NV-1m, NV-2m, NV-3m, NV-4m įrenginių pagrindiniai gabaritiniai išmatavimai


NV-M tipo įrenginių techniniai duomenysGamintojas pasilieka teisę keisti gaminio parametrus išlaikant išvalymo efektyvumą.
H* - derinama pagal reikiamą aukštį.

Įrenginių išvalymo parametrai

  • BDS7 - 94,3 %
  • СhDS - 88,9 %
  • SS – 95,1 %
  • N – 86,8 %
  • P – 58,8 %
  • NH4-N – 87,8 %
Išvalymo laipsnis, esant standartinėms nuotekoms

  • BDS7- 29 mg/l
  • ChDS - 125 mg/l
Nuotekos išvalomos pagal Lietuvoje galiojančius aplinkosaugos reikalavimus t.y. LR Aplinkos ministro 2007-10-08 d. įsakymas Nr. D1-515 „Dėl LR AM 2006-05-17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.