NVĮ AT75 – AT5000

2010 m. balandžio 6d. įmonei išduotas ATITIKTIES SERTIFIKATAS Nr. SPSC-8819“Nuotekų valymo įrenginiai. Gamykliniai ir (ar) statybvietėje surenkami buitinių nuotekų biologiniai valymo įrenginiai virš 50 SGS”. Šis sertifikatas liudija, kad buitinių nuotekų valymo biologiniai reaktoriai, tipas- AT-75; AT-100; AT-120; AT-150; AT-200 ir AT-250  gaminami "August ir Ko" UAB, atitinka esminius NTL-01-050:2008 reikalavimus.

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti nurodytą produkciją statybos produkcijos sertifikavimo ženklu PSZ-1, ir kuris yra privalomas norint tiekti į rinką tipinius įrenginius.

siurb
MODELIS

GYVENTOJŲ EKVIVALENTAS

VIDUTINĖ

KASDIENINĖ

APKROVA

(kg BDS5)

ĮRENGINIO NAŠUMAS

(m³/d)

DUMBLO

PRIEAUGIS (m³/metus)

ELEKTROS SĄNAUDOS

(kWh/d)

TECHNINIAI PARAMETRAI

Min.

Max.

H(mm)

A(mm)

B(mm)

C(mm)

D(mm)

E(mm)

Įrenginių
Skaičius

AT-75

25

75

4,5

11,30

13,7

18 3000

3250

2880

2690

50-200

200

 1
AT-100

30

100

6

15

18,3 

 24 3000

3500

2880

2690

50-200

200

 1
AT-120

40

120

7,20

18

21,9 

 24 3000

4000

2880

2690

50-200

200

 1
AT-150

50

150

9

22,50

27,4 

  24 3000

4500

2880

2690

50-200

200

 1
AT-200

70

200

12

30

33,7 

 36 3000

5000

2880

2690

50-200

200

 1
AT-250

80

250

15

37,50

42,1 

 36 3000

5300

2880

2690

50-200

200

 1
AT-300

90

300

18

45

 50,5  48 3000

5500

2880

2690

50-200

200

 1
AT-400

100

400

24

60

67,4

72

3500

6100

3340

3120

50-200

200

 1
 AT-500  150  500  30  75  84,2  72 3000 5300   2880 2690  50-200  200 
AT-600   180  600 36  90  101,1  96   3000 5500   2880  2690 50-200  200  2
AT-750   225  750 45  112,5  126,3  108   3000  5300  2880  2690 50-200  200  2
AT-800   240  800 48  120   134,8 144   3500  6100  3340  3120 50-200  200  2
AT-900   270  900 54  135  151,6  144   3000  5500  2880  2690 50-200  200  3
AT-1200   360  1200 72  180  202,2  216   3500  6100  3340  3120 50-200  200  3
"August ir Ko" gaminamų valymo įrenginių išvalymo parametrai pasiekiami biologiniu būdu (be cheminių reagentų dozavimo)
PARAMETRAS Įrenginių išvalymo
efektyvumas (procentais)
Įrenginių išvalymo
efektyvumas (koncentracija)
Vidutinis Maksimalus Vidutinė Minimali
 ChDS 91,7%   95,6%  51,8 mg/l  36 mg/l
BDS5  97,0%  98,4%  10 mg/l  5 mg/l
 SM  97,0%  98,0%  12,1 mg/l  9 mg/l
N-NH4  98,6%  99,7%  0,8 mg/l  0,2 mg/l
AZOTAS bendras  80,7%  91,1%  14,8 mg/l  10,8 mg/l
FOSFORAS bendras  75,6%  89,0%  3,3 mg/l  1,3 mg/l
Šie parametrai gauti ir patvirtinti akredituotos labaratorijos išduotu sertifikatu
AT tipo biologiniai reaktoriai (toliau tekste – bioreaktoriai) – tai iš ekstruzinio polipropileno gaminami gamykliniai statybvietėje surenkami aerobiniai pratekamieji buitinių nuotekų valymo įrenginiai su veikliuoju dumblu biologiniam organinių teršalų (BDS ir ChDS) ir azoto bei fosforo šalinimui iš buitinių ir gamybinių, kurių teršalų cheminė sudetis analogiška buitinėms, nuotekų.

Bioreaktorių sudaro anaerobinė – anoksinė, aeracinė zonos ir antrinis nusodintuvas. Visos zonos įrengtos vienoje horizontalioje cilindrinės formos talpykloje ir viena nuo kitos yra atskirtos pertvaromis. Perteklinis dumblas orapūtės pagalba šalinamas į dumblo stabilizatorių, kuris įrengiamas atskiroje talpykloje.

Į valymo įrenginių komplektą įeina orapūtė, kuri yra montuojama šalia įrenginio.

Bioreaktorių forma, konfiguracija, valymo pakopų išdėstymas, instaliuojama įranga yra analogiška visuose AT75 – AT400 modeliuose. Didinant bioreaktorių našumą yra proporcingai didnami atitinkami įrenginių konstrukciniai parametrai.

Komunaliniai nuotekų valymo įrenginiai AT300 – AT5000 gali aptarnauti miestus, miestelius su dideliu ir mažu gyventojų skaičiumi: nuo kelių šimtų iki penkių tūkstančių ir daugiau gyventojų. Mūsų projektas apima visus biologinius valymo laipsnius, bei dumblo atskyrimą integruotame reaktoriuje. Tai sumažina įrenginio matmenis ir supaprastina statybos darbus. AT1000 – AT5000 bioreaktorių talpos turi būti gaminamos iš gelžbetonio, pertvaros gali būti įrengiamos iš polipropileno.

"August ir Ko" UAB technologijos biorektoriuje integruoti visi biologiniai valymo laipsniai, bei dumblo atskyrimas (anaerobinė – anoksinė, aeracinė zonos ir antrinis nusodintuvas). Visos zonos įrengtos stačiakampės formos aerotankuose, kurių pagrindas išlietas iš betono, o pertvaros pagamintos iš polipropileno .

Lyginant su tradiciniais valymo metodais mūsų technologija pranašesnė tiek vietos, tiek energijos taupumo atžvilgiais. Valymo sistema lanksti, nes visų valymo fazių trukmė gali būti lengvai keičiama ir reguliuojama. Šio tipo valymo įrenginiai gerai pritaikyti netolygių ir svyruojančių nuotekų debitams bei apkrovoms valyti.

Šios technologijos įrengimai kompaktiški, visą nuotekų valymo sistemą galima sumontuoti pastate. Valymo įrenginyje vykstantys tchnologiniai valymo procesai suderinti tarpusavyje ir veikia harmoningai. Žmogaus įsikišimo reikia tik gedimo atveju, arba kai reikia perprogramuoti įrangą.

MODELIS

REAKTORIŲ KIEKIS

VIDUTINĖ

KASDIENINĖ

APKROVA

(kg BDS5)

ĮRENGINIO NAŠUMAS

(m³/d)

DUMBLO

PRIEAUGIS (kg/d)

ELEKTROS SĄNAUDOS

(kWh/d)

TECHNINIAI PARAMETRAI

Min.

Max.

ILGIS

(m)

PLOTIS

(m)

AUKŠTIS

(m)

AT-1000

1

4

60

150

30

144

11

9

3,5

AT-1500

1

6

90

225

45

195

12

9

4

AT-2000

1

8

120

300

60

260

13

10

4

AT-2500

1

10

150

375

75

300

12

12

4,5

AT-3000

1

12

180

450

90

360

13

13

4,5

AT-3500

1

14

210

525

105

421

14

13

4,5

AT-4000

1

16

240

600

120

481

18

12

4,5

AT-4500

1

18

270

675

135

534

18

13

4,5

AT-5000

1

20

300

750

150

587

20

13

4,5

"August ir Ko" gali pasiūlyti technologiją iki 200.000 GE arba 30.000 m³/d